Praktijkhouders

Praktijkhouders

Waarom zou je een aansluiting bij DokPlus overwegen? Het gaat toch lekker in je eigen praktijk? Met veel vrijheid en weinig gedoe?

Het is onze ervaring in de praktijk en uit gesprekken met veel huisartsen dat de werkelijkheid vaak weerbarstiger is. Lees mee met de resultaten van ons onderzoek.

De huisarts van vandaag ervaart vaak een hoge werkdruk en beperkte ontplooiingsmogelijkheden. DokPlus maakt tijd vrij voor het uitoefenen van het vak door middel van een krachtige ondersteunende organisatie en innovatieve werkmethoden. Moderne EHealth faciliteiten zoals video consulten, geautomatiseerde triage, e.d. bevorderen een effectievere behandeling met als doel meer tijd voor echte zorg. In grotere praktijken is het ook mogelijk om verder te specialiseren. Persoonlijke groei staat bij ons centraal.

DokPlus biedt een excellent centraal serviceteam voor de belangrijkste ondersteunende diensten voor een praktijk. Het ontzorgen van de praktijk. Denk daarbij aan de administratie, ICT, personeelsmanagement, telefonie, contracten en afspraken met verzekeraars en EHealth functionaliteiten. DokPlus heeft voldoende financiële slagkracht voor de benodigde zorginhoudelijke en digitale innovaties.

We halen de last van het ondernemerschap weg bij die huisartsen die daar geen of minder behoefte aan hebben. Met meerdere zorgprofessionals worden de steeds toenemende zorguren beter verdeeld en is er meer flexibiliteit voor parttime werken. Vervanging is altijd geregeld. Voor de meer ondernemende artsen is er ook ruimte voor participatie.

Voor een individuele praktijk is de complexiteit en investeringen van IT, digitalisering en veranderende eisen van de zorgverzekeraar lastig te organiseren. Je moet het maar allemaal zelf uitzoeken en heb je het dan wel goed gedaan? DokPlus zorgt voor een gepast antwoord dat geschikt is voor de praktijk en passend in de eigen ontwikkeling. Innoveren is mensenwerk en betekent veranderen. Wij weten uit ervaring dat dat in de praktijk helemaal niet eenvoudig is en vraagt om een heldere visie en geduld. Krachtenbundeling geeft meer en serieus tegenwicht in de gesprekken met externe stakeholders zoals verzekeraars, gemeenten, NZa en de overheid.

Geen huisarts is gelijk en het afscheid nemen van je praktijk is naast een financieel en zakelijk proces vooral ook een emotioneel gebeuren. Het is immers je “kind”, jouw patiënten waar je vaak al lang voor zorgt en soms ook lief en leed mee hebt gedeeld. Wij helpen praktijkhouders bij de opvolging en dragen zorg voor een goede overdracht en continuïteit. Dit is altijd maatwerk op basis van de wensen van de eigenaar.

Voor elke professional, huisarts of ander vrij beroep, geldt dat hij of zij het vak heeft gekozen om ook een bepaalde vrijheid te hebben in het werk. Minder expliciet is gekozen voor alle bijkomende managementtaken van een praktijk. DokPlus biedt huisartsen een goede managementorganisatie, met behoud van professionele autonomie en indien gewenst ook een stuk eigen ondernemerschap. We bieden praktijkhouders een partnership aan om samen te bouwen aan de zorg van morgen.

Meer volume en veel praktijken is niet een doel op zich voor DokPlus. Het gaat ons om de kwaliteit van de zorg. Krachtenbundeling stelt ons bij uitstek in staat om te investeren in innovatie en het maakt ons een serieuze gesprekspartner van externe partijen zoals zorgverzekeraars en de tweede lijn. Binnen DokPlus stimuleren we ook professionele consultatie tussen huisartsen onderling en creëren we diverse opleidingsmogelijkheden. Samenwerken is niet alleen zinvol maar ook inspirerend. Samen excelleren!

Heb je interesse om mee te doen?