Over DokPlus

DokPlus is een nieuw initiatief van ervaren ondernemers en professionals in de zorg en professionele dienstverlening.

Al geruime tijd leefde er onder de oprichters het gevoel dat we in de bestaande huisartspraktijk nog zoveel meer kunnen doen om mensen te helpen gezonder te gaan leven. De huisarts heeft hierin een cruciale rol. 80% van alle initiële zorgvragen wordt gesteld aan de huisarts. En toen één van ons zelf weer eens patiënt werd als gevolg van wat indirecte Covid-19 perikelen begon DokPlus tot leven te komen.

Het is ons doel om met DokPlus de beste klantervaring te bieden met de allerbeste zorgorganisatie in Nederland. Onderscheidend met een duidelijke visie op gezondheid.

Heb je interesse om mee te doen?
Heb je interesse
om mee te doen?

Onze visie

De visie van DokPlus op gezondheidszorg begint bij ieder individu. Ieder mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, binnen onze samenleving over zijn gezondheid. Naast de bekende cure en care van gezondheidszorg noemen we dit de core.

De core start bij onszelf. Onze mindset en gedrag. Het besef dat een gezond leven bestaat uit het maken van eigen keuzes. Gedrag dat wordt bepaald door eten, drinken, slapen, werken, bewegen en socialiseren. Veel van de top-10 wereldwijde doodsoorzaken zoals ischemische hartklachten, beroerte, COPD, longkanker en diabetes is gerelateerd aan ongezond gedrag. Denk aan roken, slecht eten, overmatig alcoholgebruik, stress en inactiviteit. Een gezondere levensstijl is voldoende bewegen, verantwoord eten en drinken en voldoende slaap. Kortom Gezondheid begint bij jezelf.

Lees verder +

“Veel van de top 10 doodsoorzaken
is gerelateerd aan ongezond gedrag”

“Veel van de top 10 doodsoorzaken is gerelateerd aan ongezond gedrag”

Onze propositie

Binnen de DokPlus omgeving hebben patiënten zelf de regie over hun gezondheid. Met behulp van (digitale) monitoring, digitale triage, chatbots, virtueel consult (o.a. beeldbellen) of een traditioneel fysiek bezoek aan de praktijk, wordt de beste service en zorg geboden door de bij DokPlus aangesloten zorgprofessionals.

Door krachtenbundeling van praktijken zijn we in staat om het platform voor vernieuwing te realiseren. Een moderne huisartspraktijk, een ‘great place to work’ met behoud van professionele autonomie en veel ontwikkelingsmogelijkheden in het vak.

Onze kernwaarden

Klant Centraal

Gezondheid begint bij jezelf. De juiste mindset en gedrag. Een gezond leven begint met het maken van verstandige keuzes. Onze zorgprofessionals zijn erop gericht om patiënten te helpen en te ondersteunen bij gezond zijn en blijven.

Persoonsgericht

Dienstverlening op maat voor de patiënt. Fysiek en of virtueel. Persoonlijk en in een prettige omgeving. Patiënten zijn bij ons geen nummers maar mensen, buren, familie, vrienden en collega inwoners van de wijk of stad. Indien gewenst houden we ook een oogje voor je in het zeil door een regelmatige (op afstand) check up van je gezondheid.

Samen Beter

Onze huisartsen zijn onderdeel van een groter geheel. Met meer ontplooiingsmogelijkheden, verdere specialisatie en training. Persoonlijke ontwikkeling en professionele autonomie staan centraal. Maar DokPlus biedt ook diverse mogelijkheden voor (onderlinge) samenwerking, ondersteund door een centraal goed opgeleid serviceteam.

Vernieuwend

DokPlus is een moderne en toekomstgerichte praktijk. Gebruikmakend van moderne technologische middelen en in nauwe samenwerking met andere professionals in de eerste en tweede lijn. DokPlus blijft nieuwe ontwikkelingen en innovaties volgen en bij bewezen succes ook toepassen in de praktijk.

Ons team

De oprichters van DokPlus zijn ervaren ondernemers en professionals van binnen en buiten de zorg.

Het is ons doel om met DokPlus de beste klantervaring te bieden met de allerbeste zorgorganisatie in Nederland.
Onderscheidend met een duidelijke visie op gezondheid.

Eric is de oprichter van DokPlus en heeft een uitgebreide ervaring op het gebied van het bouwen en managen van professionele organisaties. Een entrepreneur en innovator.

Eric de Groot

Boris is fysiotherapeut en heeft de afgelopen 12 jaar als CEO gewerkt aan een succesvolle netwerkorganisatie van meer dan 120 fysiotherapiepraktijken.

Boris van der Vorst

Peter is huisarts in Amersfoort en vanaf de eerste uren betrokken bij de ontwikkeling van DokPlus. Hij is een sterk pleitbezorger van efficiënte praktijken gericht op het versterken van ziekte-inzicht, persoonlijke groei en zelfredzaamheid (eigen verantwoordelijkheid) van klanten.

Peter Kreek

Heb je interesse om mee te doen?
Heb je interesse
om mee te doen?